Objekat Nina-stan “A” 2007. godina

ul. Pijačna 94, Stup, Sarajevo

 

 

 

 

Objekat Nina-stan “B” 2010. godina

ul. Pijačna 94, Stup, Sarajevo

 

 

 

Objekat Nina-stan 2014. godina

ul. Ismeta Alajbegovića Šerbe 9, Stup, Sarajevo

 

 

 

 

Centar namještaja DOĞTAŞ exclusive 2015. godina

ul. Safeta Zajke 257f, Rajlovac, Sarajevo

 

 

 

 

Objekat Nina-stan 2017. godina

ul. Pijačna 118, Stup, Sarajevo

 

 

 

 

 

Objekat Nina-stan 10-ka projekat 2018. godina

ul. Bojnička 1a, Stup, Sarajevo

 

 

 

        Objekat Nina-stan, 2020. godina izgradnja u toku

         ul. Bojnička bb, Stup, Sarajevo