Objekat nina-stan “A” 2007. godina

Pijačna 94, Stup

 

 

 

 

Objekat nina-stan “B” 2010. godina

Pijačna 94, Stup

 

 

 

Objekat nina-stan 2014. godina

Ismeta Alajbegovića Šerbe 9, Stup

 

 

 

 

Centar namještaja DOĞTAŞ exclusive 2015. godina

Safeta Zajke 257f, Rajlovac

 

 

 

 

Objekat nina-stan 2017. godina

Pijačna 118, Stup

 

 

 

 

 

Objekat nina-stan 10-ka projekat 2018. godina

Bojnička 1a, Stup